nám. Generála Píky, Plzeň

  • Rok: 2022
  • Typ: Domovní telefony
  • Popis: Pro bytový dům v ulici nám. Generála Píky, jsme realizovali domovní telefony v celkovém rozsahu tří vchodů a 56 bytových jednotek.
nám. Generála Píky, Plzeň