I N T E G R O a.s.

  • Rok: 2019
  • Typ: Optická síť, Kamerový systém
  • Popis: Kompletní dodávka optické sítě vč. zafukování optických kabelů pro objekt klienta. Osazení I. etapy kamerového systému.